קוישלעך מהודר

חומרים:לולבים
טכניקה: 'טוויל'

תפריט