סל 'עין גדי'

סל זה הועתק מסל עתיק שנמצא במערות מדבר יהודה.

תפריט