סל סנסנים רחב עם דוגמא

חומרים:הדסים, סנסנים
טכניקה: קליעת פיתול

תפריט