סל ידה מסנסנים

חומרים:ידה, סנסנים
טכניקה: קליעת פיתול

תפריט