סדנת סל קטן מלולבים

במהלך הסדנא נקלע מעלעלי הלולב סלסלה קטנה. הבסיס לסל דומה לקליעה של ה'קוישלעך', תשמיש קדושה יהודי נפוץ.

משך הסדנה

כשעתיים

מתאים ל

גיל 15 ומעלה. קליעה מאתגרת, דורשת ריכוז ומיומנות אצבעות.

עלות

עד 12 איש: 100 ₪ למשתתף. 13-20 איש: 1300 ש"ח (מחיר קבוצתי). סדנא זוגית: 400 ש"ח.

חומרים

עלעלי הלולב

הערות כלליות

כל הסדנאות מתקיימות בסוכה פתוחה לנוף שהיא בית המלאכה שלי ובה מקלעות וחומרי קליעה מגוונים.
משך הסדנה משתנה מעט לפי גודל הקבוצה.
חומרי הקליעה כלולים במחיר הסדנה.
אין צורך בניסיון קודם בקליעה!

סדנאות דומות

תפריט