מרג'ונה

סל מזוודה, מועתק מסל שהגיע מסיני ומוצג במוזיאון גו' אלון (מוזיאון לתרבות הבדואים).

תפריט