מחצלת אישית מסוף

חומרים:סוף
טכניקה: 'טוויל'

תפריט