'כותיה'- סל בדואי לאחסון כלי תפירה, תכשיטים, או אוצרות נשיים אחרים

תפריט