התמר "עץ החיים"

מילון מונחים לחלקי התמר

"מה תמרה זו אין בה פסולת, אלא תמריה לאכילה, ולולביה להלל, חריות לסכוך, סיבים לחבלים, סנסנים לכברה, שפעת קורות להקרות בהן את הבית, כך ישראל אין בהם פסולת…" (בראשית רבה מ"א א' )

כל כך שימושי הוא התמר, כל חלקיו בעלי ערך, גם חכמינו הכירו בכך. לכן זכו חלקי התמר לשמות מיוחדים משלהם מעבר לשמות הבוטניים הרגילים.

אציין פה את שמות החלקים השימושיים לנו בעולם הקליעה

חריות: כפות תמרים, הן העלים של העץ.

לולבים: העלים הצעירים ביותר היוצאים מקודקוד הצמיחה.

הוצים: העלעלים של התמר.

סיבים: רשתות סיביות חומות על גזע התמר מהם מכינים חבלים.

מכבד: האשכול עליו גדלים התמרים, הוא עשוי מ'יד' מעובה וממנה מסתעפים שרביטים (סנסנים).

ידה: מעין יד מעובה המחזיקה את הסנסנים.

סנסנים: שרביטים, עליהם גדלים התמרים.

כפתורים: החלק המחבר את התמר אל הסנסן, נראה כמו פרח קטנטן.

גדיד: קטיף התמרים

 

* האיור המצורף לקוח מתוך "התמר – עץ החיים סגולותיו ושימושיו" בהוצאת מוזיאון ארץ ישראל, עורך: איתן איילון.

תפריט